Rólunk

Írta: fesztbook.

 

FESZTBOOK

A Fesztbook műfajhatárok nélkül kíván beszámolni a zenékről, amelyek meg határozzák az életünket, a fesztiválokról, amik nélkül nem tudunk élni.

Koncertekről, filmekről, celebekről, kedvenc sztárjaidról, mindenről, amiről véleményünk van.

A Fesztbook segít eligazodni a programok sűrűjében, megmondja mit és hol érdemes megnézni.

A Fesztbook egy olyan magazin, ami szórakozást szeretne nyújtani fiataloknak és lelkükben fiataloknak egyaránt.

 

A Fesztbook azért van, hogy Te ne maradj le semmiről.

 


Egy kis érdekesség az indulásról...

 

A Tanácsadó Testület   24/2011 (VIII. 01.) sz. Állásfoglalása

 A fesztbook.hu regisztrációival kapcsolatosan bejelentett panasz

 (867/2011. sz. ügy)

 tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt a 867/2011. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó testület a Panaszt elutasítja, és álláspontja szerint a fesztbook.hu domain név delegálható.

 

Indokolás

A 867/2011 sz. ügyben igényelt fesztbook.hu domain nevet.

A fenti igénylés ellen jogi képviselõje útján a Facebook Inc. (1601 S. California Avenue Palo Alto CA 94304; „Panaszos”) emelt kifogást.

A Panaszos elõadta, hogy a facebook világhírû honlap tulajdonosa, több mint 750 millió aktív felhasználóval. A „facebook” kifejezés világszerte számos fajta védelemben részesül, amelyek közül kifejezett jogi alapként a Magyarország területére is kiterjedõ oltalmat keletkeztetõ 005585518 lajstromszámú közösségi védjegyre hivatkozott, amely 2006. december 22-i elsõbbségû védjegy. Álláspontja szerint a jelen ügy tárgyát képezõ igénylés  ellentétes a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 és 2.2.3. pontjaival. Jogalapként a Panaszos a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12. és 27. §-át jelölte meg és hivatkozott arra, hogy a magyar szabályozás azonos az európai irányelvvel.

A Panaszos szerint az igényelt domainben szereplõ „feszt” szóelem kiejtése azonos az angol „face” („fész”) szóval, mivel a „feszt” utolsó hangja tompa „t”-hang. Kifogásával egyidejûleg a domain nevet nem igényelte.

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

A Tanácsadó Testület elõzetesen elvi jelleggel leszögezte, hogy számos kifogás érkezik hozzá a „facebook”-hoz kapcsolódóan és elfogadja a Panaszos érvelését, hogy népszerûsége miatt rendkívül nagy számban elõfordul, hogy rosszhiszemûen igénylik a „facebook” kifejezéshez hasonló, vagy annak elgépelésébõl származó kifejezéseket az igénylõk. A TT azonban a magyar gyakorlatot és a magyar sajátosságokat vizsgálja eljárása során, minden ügyet esetet-esetrõl-esetre vizsgálva.

A Tanácsadó Testület rögzíti továbbá, hogy ahhoz, hogy védjegybitorlás lehetõségét vizsgálni tudja, a védjegyszerû használatot is legalább vélelmeznie kell, ilyen azonban amikor az igénylõ magánszemély mindaddig nem feltételezhetõ, amíg nem jelennek meg a weblapon szolgáltatások.

A megtévesztés kapcsán a TT hangsúlyozza, hogy a Panaszoson a bizonyítási teher a tekintetben, hogy legalább valószínûsítse a TT felé, hogy vannak olyan fogyasztók akik a „feszt” kifejezést az angol „face” kifejezést elhallásból vagy elgépelésbõl használják.

A „fesztbook” esetében a TT nem látta a védjegyszerû használat valószínûségét és a Panaszos által csatolt bizonyítékok hiányában nem találta úgy, hogy lenne annak valószínûsége, hogy a „feszt” szót azonosítják a fogyasztók a „face” angol kifejezéssel.

A fentiek alapján a „fesztbook.hu” domain vonatkozásában a Tanácsadó Testület a Panaszt megalapozatlannak találta.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2011. 08. 01.

 


Főszerkesztő
Antal Beatrix

Főszerkesztő-helyettes
Karácsony Julianna

Szerkesztők
Kovács Patrícia
Horváth Gábor
Nack Szilvia
Giczi Endre
Varga Vivien

Értékesítés és reklám
Árvai Tamás
Lachman Péter

Fotó
Szepesi Tamás
Lévai Bea

Web és design
Ambach Zoltán
Kenesei Tibor

Elérhetőségünk
E-mail: info [@] fesztbook.hu

Hirdetésszervezés
E-mail: info [@] fesztbook.hu

Sajtóanyagokat az info [@] fesztbook.hu címre várunk.

Alapítva: 2011.
Alapította: jogo.hu Hungary

Az oldalon megjelenített információk és cikkek legjobb tudomásunk szerint szerzői jogot nem sértenek. Ha azonban bármilyen jogsértő tartalmat találna az oldalon, kérjük, hogy a 2001. évi CVIII. trv 13. paragrafusa alapján értesítsen bennünket a fentebb megadott elérhetőségeink egyikén. Ez esetben természetesen az adott tartalmat azonnal eltávolítjuk az oldalról.

(c) by FESZTBOOK.hu - since 2011